RUNDE

FÅGELBERG I NORSKA HAVET

Runde ligger på Norges västkust. Det är den största fågelön söder om polcirkeln. 95 personer bor på ön. En del av dem är lantbrukare som odlar vall till sina djur. Några människor sitter i kvällsljuset på öns västsida och ser när havsörnarna flyger över sulornas boplatser. Plötsligt hörs ett sus. Som projektiler kommer lunnefåglarna inflygande från havet med näbben fylld av småfisk.

C SKOGAR