Skåne

Mongoliet

Skogars

Runde

Sydgeorgien

Svalbard

Yellowstone

Bildspel/Föreläsningar

Everglades

Hebriderna

Galapagos

Indien

Costa Rica & Nicaragua

Om mig

Nya Zeeland

Höstglöd

Svensk Vår

Namibia

RUNDE

FÅGELBERG I NORSKA HAVET

Runde ligger på Norges västkust. Det är den största fågelön söder om polcirkeln. 95 personer bor på ön. En del av dem är lantbrukare som odlar vall till sina djur. Några människor sitter i kvällsljuset på öns västsida och ser när havsörnarna flyger över sulornas boplatser. Plötsligt hörs ett sus. Som projektiler kommer lunnefåglarna inflygande från havet med näbben fylld av småfisk.

C SKOGAR